Construction Articles 2017-11-05T16:57:31+00:00
Get a free quote

Technician

[:en]ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន Opennet ជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេតធំមួយប្រចាំនៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ (ជាងអ៊ីនធើណេត - Technician: 10 Staff) ជាងអ៊ីនធើណេត ជួសជុល​ខ្សែរ ADSL and FTTH ដំឡើងខ្សែរអ៊ីនធើណេតដល់ផ្ទះអតិថិជននឹងតាមបង្គោលភ្លើង ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន មានទំនាក់ទំនងល្អ Configure modem លក្ខ័ណការងារ មិនទាមទារបទពិសោធន៏នឹងចំណេះដឹងខ្ពស់ បេក្ខជនចេះផ្នែក ITឬ ទូរគមនាគមន៍ឬអគិសនីខ្លះៗកាន់តែល្អ មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួននិងមានទូរស័ព្ទ smartphone with Android អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅនឹងក្រោមសម្ពាធបាន អាចឡើងបង្គោលភ្លើងបាន មានសុខភាពល្អ​ ទំនាក់ទំនងល្អ អត្ថប្រយោជន៍ : ប្រាក់ខែសមរម្យ ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាក់ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ មានឳកាសក្នុងការដំឡើងឋានៈ

By |Job Vacancies|

Sales

[:en]ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន Opennet ជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេតធំមួយប្រចាំនៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ (ផ្នែកលក់​ - Sale : 30 នាក់) ផ្នែកលក់ លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ​ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត លក្ខ័ណការងារ មិនទាមទារសញ្ញាបត្រ័ឬចំណេះដឹងខ្ពស់ ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន​ ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនឹងស្រលាញ់ផ្នែកលក់ អត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រាក់ខែសមរម្យ​​ ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំ ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ ផ្តល់ឯកសណ្ឋានក្រុមហ៊ុន ឳកាសក្នុងដំឡើងឋានៈនឹងឳកាសចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុន បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖ No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1,

By |Job Vacancies|

Customer Service

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន Opennet ជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេតធំមួយប្រចាំនៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ (ផ្នែកបំរើអតិថិជន - Customer Service 10 នាក់) Customer Service ស្វាគមន៍នឹងណែនាំភ្ញៀវអំពីសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រួតពិនិត្យនឹងគ្រប់គ្រងវិក័យប័ត្រនិងបញ្ចូលក្នុង System រៀបចំរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់ជាប្រចាំ ថ្ងៃ/ខែ ផ្តល់ព្រឹក្សានឹងដំណោះស្រាយនៅពេលអតិថិជនមានបញ្ហា ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង លក្ខ័ណការងារ អាយុចាប់ពី 18 –​ 30ឆ្នាំ បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ នឹង​ ផ្សេងៗ មានចំណេះដឹងក្នុងការអនុវត្តន៍លើ Quick books អាចប្រើប្រាស់ កុំទ្យូរទ័របានល្អ (Word, Excel, Internet email) អាចនិយាយនិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ ឩស្សាហ៏ព្យាយាមនឹងស្មោះត្រង់

By |Job Vacancies|

从 柬 埔 寨 到 中 国 的 高 速

全球互联网接入业务(Global Internet Access)针对企业级市场提供的全球互联网接入服务 互联网 – 互联网接入 全球互联网接入业务(Global Internet Access)针对企业级市场提供的全球互联网接入服务。面向跨国企业提供内地及香港、新加坡等地的互联网接入解决方案,以及提供最丰富、最主要的 Cambodia 互联网资源;面向中资企业提供全球最佳的互联网接入解决方案,实现中资企业全球各地互联网资源的一站式接入,同时实现与中国内地互联网高速、稳定的连接。 互联网 >> 互联网接入  关键特性 整合和管理全球互联网资源 通过整合的网络资源,专业的网络管理方式,为企业客户提供国际互联网,尤其是在中国大陆的互联网接入服务。 提供多种接入方案 OPENNET 提供多种互联网接入服务,包括专用线路,宽带接入,无线接入,光纤接入等,以及各种接入带宽选择,支持V.35,G.703,RJ45,POS和其他接口模式。 为企业提供了更多的灵活性,有效保证企业在不同的方向更好地发展业务 帐务查询: 电话:+855 886680888 传真:+855 12223883 电邮:sve@gmail.com

By |Internet Public|

Building Inspiring Spaces

Vivamus sed consectetur tellus dolor sit amet, consectetur adipiscing lorem elit sadip ipsum ets ficilis uns.

GET A FREE QUOTE

Only takes a few seconds!